Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového obchodu www.gumovypasek.cz (prodávající) je společnost (podnikatel):

Gabriela Šnajdrová, IČ: 13442562, se sídlem – náměstí Svobody 1,    73801 Frýdek-Místek. Odpovědná osoba je Gabriela Bajtková.

 

Uzavření kupní smlouvy

 • řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.gumovypasek.cz odeslaná  objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.
 • prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 53 odst. 5 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo předání zboží kupujícímu při osobním odběru nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.
 • kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, nebo telefonicky.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy smlouvy

 • Kupující má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby projev vůle spotřebitele, kterým se odstupuje od kupní smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@gumovypasek.cz nebo na adresu: Gabriela Šnajdrová, náměstí Svobody 1, 73801 Frýdek-Místek. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží.

Doprava a platba

Česká pošta – doprava

 • zboží je doručeno prostřednictvím české pošty a jejich služby doporučená zásilka nebo dobírka
 • zboží bude doručeno max. do 7 pracovních dnů od expedování zásilky (garance České pošty)
 • v okamžiku expedice zásilky jsou vám na email doručeny informace o odeslání balíčku
 • v případě, že vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště, s tím, že do schránky vám bude vložena informace o uložení zásilky
 • na poště bude balíček uchován k převzetí maximálně 7 dnů (u dobírky)
  nebo 14 dnů (u doporučené zásilky)
 • zásilky jsou baleny pečlivě tak, aby nedošlo k poškození během přepravy

Bankovní převod

 • po obdržení Vaší objednávky Vám sdělíme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet  vedený u    KB a.s.. Po obdržení platby odesíláme zboží.
 • je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.

Dobírka

 • peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště


Ceny a platnost nabídky

 • všechny uvedené ceny jsou konečné (včetně DPH) a platné v době objednání.


Záruka a reklamace

 • záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje) je zaslán kupujícímu e-mailem. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.
 • Kupující při řádném a včasném uplatnění záruky má:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Závěrečné ujednání

 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.
 • tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Mimosoudní řešení sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,:se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz